top of page
Poster_Close-up_1_ES.png

Senaste / Latest :  
Kollektiv Komposition – tillsammans på avstånd, tillsammans igen!

SV Kollektiv Komposition – tillsammans på avstånd, tillsammans igen! är ett deltagarbaserat projekt initierat och kurerat av Formgivningslaboratoriet. Idén föddes ur den nya verklighet som pandemin förde med sig, med restriktioner, social distansering och ett kulturliv på sparlåga. Under oktober 2021 hölls två kreativa onlineworkshops där kompositionernas delar skapades. Allt material skickades ut till deltagarna med post som sen tillsammans via videokonferens fick lösa uppgifter visuellt. Med de färdiga verken vill vi välkomna friskare tider och sprida kärlek och positivitet till allmänhet och vårdpersonal. Tillsammans på avstånd, tillsammans igen! 

 

Stort tack till alla medverkande kreatörer samt till projektets sponsorer och medfinansiärer: Packoplock, Linköpings Tryckeri AB, Region Östergötland och Kulturrådet. 

 

/

EN Collective Composition – together at a distance, together again! is a participant-based project initiated and curated by Formgivningslaboratoriet. The idea was born out of the new reality that the pandemic brought, with restrictions, social distancing and a cultural scene on hold. In October 2021 during two creative online workshops, the parts of the compositions were created. All material was sent out to the participants by post, who then solved assignments visually together via video conferencing. With the final compositions, we want to welcome healthier times and spread love and positivity to the public and healthcare staff. Together at a distance, together again!

Many thanks to all participants and to the project sponsors and funders: Packoplock, Linköpings Tryckeri AB, Region Östergötland and Kulturrådet.

bottom of page