Skärmavbild 2021-10-25 kl. 14.42.50.png

PÅGÅENDE / ONGOING : 
Kollektiv Komposition
—Tillsammans på avstånd

SV Kollektiv Komposition—Tillsammas på avstånd är ett deltagarbaserat workshopprojekt där deltagarna fått skapa material till kommande kollektiva verk. Allt material skickades ut till deltagarna med post som sen tillsammans via Zoom visuellt fick lösa uppgifter med positiva och kärleksfulla teman.

 

Materialet som skapades blir nu under november och december delar av en ny helhet när Formgivningslaboratoriet sammanställer verken. De färdiga kompositionerna kommer att tryckas och distribueras till verksamheter anslutna till Region Östergötland under början av 2022 för att välkomna friskare tider och sprida kärlek till allmänhet och vårdpersonal.

 

Stort tack till alla som medverkade under våra workshops! 

/

EN Kollektiv Komposition—Tillsammas på avstånd is a participant-based workshop project where participants have created the material for future collective compositions. All material was sent out to the participants by post, who then visually solved assignments with positive and loving themes together via Zoom.

 

The material will during November and December become parts of a new entity when Formgivningslaboratoriet compiles the work. The finished compositions will be printed and distributed to healthcare providers connected to Region Östergötland in early 2022 to welcome healthier times and spread love to the public and healthcare staff.

 

Many thanks to everyone who participated in our workshops!

_

 

Projektet stöttas av  /  The project is supported by : Region Östergötland, Linköpings Tryckeri & Packoplock