top of page
KollektivRapport_#6-fabric-mockup.png

CASESTUDY : 
Kollektiv Rapport #6

SV  På utställningen Kollektiv Rapports finissage arrangerade Formgivningslaboratoriet en uppföljande workshop under Kulturnatten 2018. Denna gång flyttades fokus från staden till invånarna, med fortsatt syfte att illustrera den levande och inkluderande staden. Deltagarna fick rita av sig själva och varandra. Det nya materialet användes i som delar när Formgivningslaboratoriet formgav det sjätte och kompletterande mönstret i Kollektiv Rapport serien.

 

Precis som de tidigare mönstren i serien, trycktes detta på tyg och Kollektiv Rapport #6, hänger nu i foajén på Norrköpings Stadsmuseum och välkomnar besökare med sin mångfald.

/

EN  At the exhibition Kollektiv Rapport's finissage, Formgivningslaboratoriet hosted a follow-up workshop during Kulturnatten 2018. This time the focus was shifted from the city to the citizens, with the ongoing purpose of illustrating a living and inclusive city. The participants were invited to draw themselves and each other. The new material was used as parts when Formgivningslaboratoriet designed the sixth pattern and completed the Kollektiv Rapport series.

 

Just like the previous patterns in the series, this pattern was printed on fabric and Kollektiv Rapport #6, now hangs in the foyer of Norrköpings Stadsmuseum—welcoming visitors with its diversity.

bottom of page