top of page
24x36 Floating Papers Poster Mockup_KR–2.png

CASESTUDY : 
Kollektiv Rapport
—Mönsterexperiment

SV  IFK-emblem, glassar, bibliotek, cyklar, emojis och samtida hällristningar var några av alla de olika bidrag som skapades av invånare och besökare under Formgivningslaboratoriets drop-in workshop på Norrköpings Stadsmuseum under Kulturnatten 2017.

 

Formgivningslaboratoriet sammanställde och kurerade sedan bidragen och använde dem som byggstenar när vi formgav en serie av fem lekfulla mönster med syfte att visa en levande och inkluderande stad. En kollektiv rapport av ett Norrköping idag—visualiserat av Norrköpingsborna själva. 

 

Mönstren som trycktes på tyg lade sedan grunden för utställningen Kollektiv Rapport—Mönsterexperiment som visades på Norrköpings Stadsmuseum 26 maj–29 september 2018. Tillsammans med golv- och väggvinyl av utvalda illustrationer från mönstren skapades en länk mellan rummet och mönstren. Med en visualisering av processen kunde besökarna följa mönsterexperimentet, från workshop till tryckt material och genom färgläggningsrapporter fick besökarna även en möjlighet att skapa en egen färgställning av mönstren.

/

EN  IFK crests, ice cream, libraries, bikes, emojis and contemporary rock carvings were some of the various contributions created by residents and visitors during the drop-in workshop that Formgivningslaboratoriet hosted at Norrköpings Stadsmuseum during Kulturnatten 2017.

 

Formgivningslaboratoriet then compiled and curated the contributions and used them as parts in the next step when they designed a series of five playful patterns with purpose of showing a living and inclusive city. A collective report of a contemporary Norrköping, visualised by the people of Norrköping themselves.

 

The patterns were printed on fabric and laid the foundation for the exhibition Kollektiv Rapport—Mönsterexperiment that was shown at Norrköping Stadsmuseum May 26–September 29, 2018. Together with floor and wall vinyls of selected illustrations from the patterns they created a link between the room and the patterns. Through a visualisation of the process, visitors were able to follow the experiment, from workshop to printed material and with colouring-in reports the visitors were given the opportunity to create their own color scheme for the patterns.

bottom of page