FL_LOGO-10.png
 

 - - -

 

En plattform för experimentell och multidisciplinär formgivning

 

/

 

A platform for experimental and multidisciplinary design

 

- - -  

 

KollektivRapportNo6Inbjudan
IMG_5485
FL-01
Vernissage_inbjudan
Save the dateWEB3
Vernissage_inbjudan23
IMG_5446
FL_v2-17
WS2
FL-10
FL_LOGO-10.png

OM / ABOUT

 

Formgivningslaboratoriet är en plattform för experimentell och multidisciplinär formgivning. Obunden till någon specifik designdisciplin skapar den plats för kreativa samarbeten och experiment i form av workshops, events, kunduppdrag och utställningar. Genom research och experimenterande jobbar Formgivningslaboratoriet med en lekfull designprocess och med en inkluderande inställning så utmanar de gränser såsom språk, ålder, kön och designdiscipliner. 

 

Initiativtagarna till Formgivningslaboratoriet är Elin Svensson Arwenhed och Malin Odenhammar, båda med en lång erfarenhet från den kreativa sektorn i London, New York och Stockholm. De träffades under sin universitetstid på London College of Communication, där de tog sin BA (Hons) i Graphic & Media Design. Inspirerade av den gemenskap som de båda tagit del av i form av kreativa nätverk och plattformar – i kombination med den potential de båda ser i Östgötaregionen – föddes idén om Formgivningslaboratoriet. 

 

/

 

Formgivningslaboratoriet is a platform for experimental and multidisciplinary design. Not bound to a specific design discipline it creates space for creative collaborations and experiments in the form of workshops, events, commissions and exhibitions. Through research and experimentation, Formgivningslaboratoriet works with a playful design process and with an inclusive approach they challenge boundaries such as language, age, gender and design disciplines.

 

The founders of Formgivningslaboratoriet are Elin Svensson Arwenhed and Malin Odenhammar, who both have a long experience from the creative industry in London, New York and Stockholm. They met at the London College of Communication, where they received their BA (Hons) in Graphic & Media Design. Inspired by the community they both participated in such as creative networks and platforms – in combination with the potential they both see in the region of Östergötland – the idea of Formgivningslaboratoriet was born.
 

Ta kontakt/Get in touch:

Meddelandet togs emot.

© Formgivningslaboratoriet 2021